Skulderbladets kombinerade rörelser

08.02.2018

När vi lyfter armen ut från kroppen aktiveras ett antal muskler. I samspel med skuldran kommer axel att röra sig 180 grader, 120 grader tas ut i axelled och 60 grader i skulderbladets utåtrotation mot bröstryggen.

För att kunna få sin arm hela vägen upp så måste skulderbladet kunna rotera och glida med ut i rörelsen. Ifall skulderbladet inte har denna funktion kan det skapa en nedsatt rörelseförmåga samt en ofördelaktig position för tex Supraspinatus och skapa inklämning i axeln. En balans mellan rörlighet och styrka är nyckeln till full funktion.

Ifall du har nedsatt rörelse eller utvecklat en smärta så hjälper vi dig.

Se video