Kunskap, passion och ödmjukhet.

10.10.2018

I yrket som manuell terapeut är passionen för människokroppen och människor otroligt viktigt för att kunna lyckas och bli en framgångsrik terapeut. Att hela tiden vilja utvecklas, hjälpa och kunna bemästra olika tillstånd. Ödmjukhet i tolkning av smärttillstånd måste existera, då det kan ter sig helt olikt från person till person. För att dra ett exempel så kan diskbråk hos en individ vara fruktansvärt smärtpåverkat, medans vissa inte ens märker av att diskbråket existerar. 

Alla är vi olika, vilket kräver en stor anpassning och utmaning i det manuella yrket. Att kunna identifiera, diagnostisera och lägga fram bästa möjliga behandlingsplan kräver en stor kunskap samt erfarenhet för att lyckas.

Passion, ödmjukhet och kunskap är det vi på komplett kropp värdesätter högst hos våra terapeuter.