Vikten av en god skulderbladsfunktion

27.01.2018

Denna månadens tema är "vikten av en god skulderbladsfunktion".

Funktionsnedsättning och smärta i axeln är väldigt vanligt. Ofta är skulderbladet boven i dramat. Stor del av axelns funktion kommer från skuldran där den är med och stabiliserar och hjälper till med rörlighet. Minskad funktion av skuldran kan bidra till exempelvis instabilitet, minskad rörlighet, svaghet och smärta/inklämning i axeln.

Vi hjälper dig med träning, behandling och rådgivning för att du skall få en god skulderbladsfunktion!