Bli företagskund

Kontakta oss så tittar vi vilka alternativ som blir smidigast för ditt företag. 

Naprapati minskar sjukskrivning

Naprapati visade sig vara överlägset sin kontrollgrupp (evidensbaserat läkarbesök, med rådgivning samt träningsprogram) vad det gäller nedsatt smärta, ökad funktion och ökad livskvalitet hos patienter med ryggsmärta.
(Källa: Björnstudien)

Nuvarande samarbetspartner