Blogg

Får ofta frågan om hur ofta tycker du att jag skall ta en behandling. Denna fråga är aldrig självklar. För varje individ är denna olika eftersom vi alla träna olika tufft och våra kroppar återhämtar oss olika snabbt.

I yrket som manuell terapeut är passionen för människokroppen och människor otroligt viktigt för att kunna lyckas och bli en framgångsrik terapeut. Att hela tiden vilja utvecklas, hjälpa och kunna bemästra olika tillstånd. Ödmjukhet i tolkning av smärttillstånd måste existera, då det kan ter sig helt olikt från person till person. För att dra ett...

Vad är det som gör att man skadar sig egentligen? En ständig fråga som ofta uppkommer och svaret är inte helt glasklart. Det finns ett antal faktorer som spelar roll. För att nämna några har vi tex sömn, kost och det mentala. Vi har även faktorer som att man tex gör en rörelse som man inte är van vid för...

De senaste 20 åren har forskare ägnat stor energi åt att få fram ett läkemedel som imitera effekten av träning. Men är det verkligen möjligt? Och vad vet vi egentligen om vad som händer i kroppen när vi tränar?

Ett växande problem i vår stillasittande arbetsmiljö. Stelhet i bröstryggen kan leda till många sekundära smärttillstånd. Vanligast är ont mellan skulderbladen, ont i nacken och axelproblematik. Kan inte bröstryggen röra sig skapar det kompensationsmönster som inte alltid är fördelaktiga och kan resultera i huvudvärk, smärta samt stelhet i nacke...

När vi lyfter armen ut från kroppen aktiveras ett antal muskler. I samspel med skuldran kommer axel att röra sig 180 grader, 120 grader tas ut i axelled och 60 grader i skulderbladets utåtrotation mot bröstryggen.